با پر کردن فرم زیر میتوانید با مبلغ مورد نظر ؛ به صورت آنلاین هزینه را پرداخت کنید. بعداز پرداخت فاکتور پرداخت به شما نمایش داده می شود که میتوانید از آن اسکرین شات تهیه کنید.